Winkelwagen

Informatie factuuradres

Verzenden naar

Gebruik het factuuradres
Shipment
  Naam Unieke code Prijs Hoeveelheid / Bijwerken BTW Korting Totaal  
 
Totaal artikelprijzen
 
Geen verzendwijze geselecteerd
Selecteer verzendmethode
   

BTW
0,00 €
Korting -
Totaal:
0,00 €
Aantekeningen en speciale verzoeken
Leveringsvoorwaarden
Lees en accepteer alstublieft de leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Africanbead

1. Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden
2. Gebruik van de site
3. Indemnificatie
4. Opgave van garantie
5. Betalen, ruilen en retourneren
6. Aansprakelijksheidlimitatie
7. Wetgeving van toepassing

1. Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden

Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door te lezen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van deze site en alle achterliggende software. Door het bezoeken en gebruiken van deze site gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en enige additionele richtlijnen, restricties, of regels die in connectie met specifieke secties of diensten van deze site gepost worden. Al zulke additionele richtlijnen, restricties, of regels zijn hierbij onderdeel van de gebruiksvoorwaarden. Africanbead behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. U dient deze voorwaarden te bekijken als u de site bezoekt . U gaat ermee akkoord dat wij alle wettelijke communicatie en mededelingen per elektronische post versturen naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij bestelling of door het op onze website te vermelden.

2. Gebruik van de site

U gaat akkoord deze site op een verantwoordelijke manier te gebruiken die in volledige overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden en alle lokale wet- en regelgeving die van toepassing zijn op uw domicilie alsmede op de Nederlandse wet. Africanbead heeft het recht om haar service naar klanten die deze site voor ongewenste activiteiten gebruiken stop te zetten. Door een bestelling op onze site te plaatsen geeft u aan dat u deze voorwaarden accepteert en geeft u Africanbead de opdracht de gekozen producten te leveren. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle orders die geplaatst worden onder vermelding van uw gegevens, alsmede alle acties die onder vermelding van uw gegevens plaatsvinden.

3. Indemnificatie

U gaat ermee akoord dat u Africanbead , alsmede haar management en werknemers tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, kosten en uitgaven zult verdedigen en indemnificeren, inclusief redelijke juridische kosten en uitgaven voortvloeiende uit of gerelateerd aan (i) uw inbreuk op deze algemene voorwaarden of (ii) enige rechtzaak, claim, of eis voortvloeiende uit of gerelateerd aan enig product dat als gevolg van uw bestelling op deze site is geleverd of moet worden geleverd.

4. Opgave van garantie

De site wordt "als is" aangeboden zonder enige garantie van wat voor soort, impliciet bedoeld of expliciet genoemd, inclusief, maar niet gelimiteerd tot geschiktheid voor een bepaald gebruik, of niet-inbreuk. U geeft aan dat de operatie van deze site wellicht niet ononderbroken of foutloos is. Referenties en links naar producten of diensten van onafhankelijke bedrijven kunnen wellicht op deze site verschijnen. Deze referenties en links worden "als is" aangeboden zonder enige garantie van wat voor soort, impliciet bedoeld of expliciet genoemd.

5. Betalen, ruilen en retourneren

Bij gebruik van deze site en/of service geschiedt betaling altijd na de bestelling op basis van de automatisch aan u toegezonden elektronische factuur. Goederen worden zonder betaling vooraf niet uitgeleverd, tenzij een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Africanbead schriftelijk aan u kenbaar heeft gemaakt dat er in uw geval zal worden afgeweken van deze regel. In geval van een afspraak over betaling achteraf zoals hierboven in lid 7 bedoeld houdt Africanbead zich bij wanbetaling het recht voor om de vordering over te dragen aan een incassobureau en/of het verschuldigde bedrag naast de wettelijke rente, te verhogen met administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten. Gezien de aard van de producten en de manier waarop zij worden geproduceerd, kan er in geen geval worden geruild of geretourneerd, tenzij een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Africanbead schriftelijk aan u kenbaar heeft gemaakt dat er in uw geval zal worden afgeweken van deze regel.

6. Aansprakelijksheidlimitatie

In geen geval zal Africanbead of haar licentie houders, leveranciers, of verkopers, hun raad van bestuur, management, werknemers, of agenten aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, indirecte, of consequentiële schade van wat voor soort, of voor schade van wat voor soort resulterende van verlies van gebruik, data, of winst derving, of Africanbead nu wel of niet is geadviseerd betreffende de mogelijkheid van schade, voortvloeiende uit of in connectie met het gebruik of prestatie van de site of het in gebreke zijn van het aanbieden producten of diensten die u van Africanbead of haar affiliaties bestelt, inclusief zonder limitatie, schade voortvloeiende uit vergissing, weglating, virussen, vertraging, of interruptie van de service. In geen geval zal Africanbead aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor enige schade of consequenties voortvloeiende of gerelateerd aan uw ongepast of ongeautoriseerd gebruik van deze site of haar inhoud.

7. Wetgeving van toepassing

De partij met wie u een overeenkomst sluit en de verkoper van de producten en diensten die via deze site worden aangeboden is Africanbead , een eenmanszaak naar Nederlands recht met haar hoofdkantoor in Andijk, Nederland. Op deze Gebruiksvoorwaarden en alle daaruit voortvloeiende disputen is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil tussen Partijen in verband met deze Gebruiksvoorwaarden zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement te Amsterdam.